Tersine Mühendislik

CAD sistemlerine olan bağlılık arttıkça, varolan parçalar için tersine mühendisliğe olan ihtiyaçlar da artmaktadır.

Tersine mühendislik işlemi bir objenin ölçümünü ve ardından üç boyutlu model olarak oluşturulmasını içerir.

Neden Tersine Mühendislik ?

• Sıfırdan bir ürün geliştirmek için harcanan zaman ve emek ve maliyetin yüksek olması
• Asıl üreticinin ilgili ürünü üretmeyi bırakmış olması ya da talep edilen ücretin fazla olması,
• Mevcut tasarım veya ürün üzerindeki değişiklik yapılması
• Karmaşık ve özgün tasarım modellerinin elde edilmesi (medikal uygulamalar)
• Teknik verilerde ve belgelemede eksikliklerin olması